DiS. Renata Zacharová

Agentura domácí péče "SVĚTLO"

Doudleby - Straňany 62
370 07 České Budějovice
Firemní telefon: +420 777 661 949
IČ: 68537719Hlasovat

Informace o ordinaci DiS. Renata Zacharová

Zdravotní výkony v  domácnosti  pacientů.

Služba je zacílena  na pacienty se zhoršenou mobilitou,

kteří se nemohou sami dopravit do ordinace.

O zahájení  péče rozhoduje ošetřujecí lékař pacienta.

Naše sestry jsou kvalifikované, zkušené, s osvědčením pro práci bez odborného dohledu.

Zvládají  zátěžové a nenadálé situace, které se u pacienta v domácím prostředí mohou vyskytnout.

Jsou partnery a oporou  pečujícím členům rodiny. Úzce spolupracujeme s ošetřujícm lékařem pacienta.

 

Spádové území

Již od roku 1999 pokrývá Domácí péče "SVĚTLO"  zdravotními službami oblast venkovů - zhruba od Č. Budějovic k Římovu, Borovanům, Trhovým Svinům a  příslušné spádové obce.

 

Poskytované zdravotní úkony jsou pro pacienta zdarma.

Aplikace injekcí, odběry krve, převazy chirurgických  ran,

převazy chronických kožních lézí /bércových vředů a pod. /

Poskytována rovněž ošetřovatelská rehabilitace při zhoršení pohyblivosti

pacienta po dlouhodobém pobytu na lůžku, po mozkových příhodách a pod.

Agentura  neposkytuje  placené  pečovatelské služby.

 

Další služby v nabídce

DiS. Renata Zacharová je  mezinárodně certifikovaným praktikem a

poskytovatelem  Rekonektivního léčení a Reconnection-znovunapojení.

Je možno využít pracoviště Straňany 62 u Českých  Budějovic,

event. druhé víkendové pracoviště na Lipensku  s možností ubytování.

            

První kontakt nejlépe telefonem.          Více na www.zdrava-mysl.cz

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

DiS. Renata Zacharová

 

Cena za služby DiS. Renata Zacharová

Domácí zdravotní péče je pro pacienta zdarma,

kryta úhradou zdravotní pojišťovny.

Čím se zabýváme?

domácí zdravotní péče a rekonektivní léčení

Kde nás najdete?